• Nulägesanalys, Genomgång rutiner och arbetssätt.

  • "Vad behöver vi? Vad är viktigt?" Underlag till kravspec.

  • Hjälp innan upphandling, ordna presentationer mm.

  • Er rådgivare vid diskussioner med programvaruhus.

  • Rådgivning under installationen.

  • Medverka vid utbildning.

  • Uppföljning av projektet.

       Läs mer   (pdf)

    Tillbaka