UTBILDNING.

Utbildning i Produktionslogistik (mps)

Introduktion till produktionslogistik 1 dag, kortvariant som är tänkt att ge en inblick
i verktyg som används för att styra materialflöden och produktion.
Introduktion till produktionslogistik 2 dagar, som tar upp verktygen mer ingående.
Introduktion till produktionslogistik 5 dagar, Utvecklat för Advetas utbildnings-
program. Tar även upp: -Vad är en process -Informationsflöden -Huvud/Produktions
planering -Analys av produktdata, mm.
läs mer

SEMINARIE.

Vi har taget fram material för att presentera frågeställningar "Vad är mps ?" och "Vilken nytta kan vi ha av det ?"
Materialet är till för att skapa intresse och ge diskussioner kring material- produktionsstyrning. Områden som berörs är:


Kan vara en början för företag som funderar på att skaffa eller byta system.
Vi kan även göra något tillsammans med företagsgrupper/föreningar.
Presentation kan hållas som:


  
    Tillbaka