Bokföring och löner.

Jag har under flera år sålt och installerat Visma SPCS program framför allt administration, lön och tid

Har sedan ca tio år hanterat redovisning åt två åkerier, hanterar verifikationer, lagt upp kunder/leverantörer.
ej hanterar pengar eller gör utbetalningar.

Sedan några år även jobbar med ett företag med ca 10 anstälda. Hanterar inbetalningar i Scrollan
bokför i visma Compact. Samt hanterar begäran om ROT-avdrag, Sköter företagets lönehantering.
Sedan några månader bokföringen åt ett mindre bolag:

Har god kontakt med revisor

ma-konsult  osby    tfn 070 821 36 16    e-mail:  info@ma-konsult.se

    Tillbaka