Projekt för att hitta möjliga effektiviseringar av verksamheten.
Lämpligt att starta med en övergripande analys av nuläget, för att identifiera problem
och teman att arbeta vidare med.
Mycket av Lean konceptet går att använda på mindre företag (5-50 anställda),
det kan ge lika stora besparingseffekter som i större företag.
Ständiga förbättringar ger ökad konkurrensförmågan samt sparar pengar.
Då många företag inte har resuser att genomföra ett projekt själva är det oftast
lönsamt att köpa in tjänsten.

Läs mer  (pdf)

Tillbaka