ma-konsult osby analyserar och ger idéer att förbättra er lagerhantering.

Hur stor förbättringspotential finns i Ert lager??.

Hur ser det ut? Alla gångar och hyllor märkta med unika nummer? Alla kollin med kolli-id? Inget gods i gångarna? Lagerlagda enligt plockfrekvens? Få hyllvärmare? Säsongvaror byts ut eller ligger på egen del av lagret? Hantering av returer?


        Lagerförstudie hur jobbar vi?

Vi följer materialflödet från godsmottagning till utleverans. Samt går igenom rutiner och arbetssätt kring beställning och administration. Förbättringsområden identifieras och förbättringsförslag utarbetas. Områden som diskuteras kan vara, lagringsmetod, uppmärkning, in/ut plockning, packning, utleverans, påfyllningsmetoder, lagerplatsfördelning, informations- och orderflöde, samt materialhanteringsutrustning. I lagerförstudien görs en analys av den för lagereffektiviteten mest kritiska data från ert affärs- eller lagersystem, vilket kräver att er IT ansvarig kan ta fram dessa data. Analysen fokuserar närmast på följande områden:

        Förslag på förbättringar

Utifrån resultaten i analysen ger vi förslag på åtgärder att hantera, exempelvis A/B-artiklar, artiklar vars saldo skulle kunna minskas, samt artiklar som är hyllvärmare och borde utgå ur sortimentet. Även förslag på hantering av inköp och försäljning kan förekomma. För att förbättra ordningen på arbetsplatser kan man starta 5S-projekt. (städa, sortera, strukturera,standardisera och skapa vana).

        Effektiva rutiner

Ett annat viktigt resultat från analysen är att optimera lagrets effektivitet. Hur hantera de 15- 20 % artiklar som står för bortåt 80 % av arbetet? Om artiklarna placeras efter hanterings-frekvens i lagret och effektiva rutiner, plockrundor etc. utarbetas för de högfrekventa artiklarna ger det en högre lagereffektivitet.
Hur ska kollin placeras i lagret för att nå optimal hantering?
Givetvis varierar detta mycket mellan olika företag.
Om vi utgår från ABC-klassning av försäljningen,
samt försöker få en uppfattning av plockfrekvensen på artiklarna
kan de t.ex. placeras:

        Viktig del av beslutsunderlaget

Lagerförstudien skapar förutsättningar för vidare studier och är en viktig del i beslutsunderlaget vid exempelvis flödesförändringar, layoutkorrigeringar, sortimentsreducering och fokusering av verksamheten.

Tillbaka