Företag som ska upphandla affärssystem ville ha råd hur de skulle gå till väga.
ma-konsult hjälpte till med projektplan och grundidé till kravspec, samt gav en del råd.

Vi blev även ombedda att hjälpa planeringen med idéer till framtida arbetssätt. En analys gjordes och förslag till organisering av planering, inköp och arbetsberedning togs fram. Även arbetssätt och styrverktyg för materialhantering diskuterades. För att få bättre kontroll av verkstaden togs dokument fram för tillverkningsorder med materialrekvision.
Planeringstavla för olika maskiner sattes upp, där order och ritningar placeras för att få minskat spring hos planeraren.