Ett företag har ett fungerande affärssystem, leverantören blir uppköpt och kommer inte att utveclkla systemet längre. Lämnar ett anbud att byta till Nytt affärssystem. Erbjuder att ”köpa tillbaka” det gamla så att mellanskillnaden blir under 100 000 kr, samt lämnar offert på implementation och utbildning på ungefär samma summa.
ma-konsult blev tillfrågad om råd. Vi gjorde en nulägesanalys där rutiner för inköp, planering och produktion kartlades. Processkarta från order till leverans upprättades.
Nya affärssystemet bedömdes vara onödigt komplicerat. Dessutom kom vi fram till att angivna tider för implementation och utbildning i offerten var för korta och att mertid skulle kosta drygt 1000 kr/tim. Total kostnad beräknades till runt 500 000 kr. Den årliga licenskostnaden skulle nära tredubblas.
Rådet blev att stanna kvar i det gamla systemet då det fortfarande skulle fungera, på längre sikt leta efter nytt system i samma prisklass och funktionalitet som det gamla. Ett antal förslag till ändrade rutiner för förbättrad administration framkom också.