Företag har problem med saldosäkerheten. Inventerar ofta. Detaljer kan både vara egna artikelnummer, och ingå i andra som understruktur (paketartiklar). Till administrationen används Visma Admin 1000.
Material inrapporteras, vid order skrivs en lapp vad som ska levereras tillsammans med adressuppgifter. Lämnas för utplockning, ska avrapporteras i Admin av försäljaren.
Ingen ordning och reda, lagret dåligt uppmärkt, lappar med ingående artiklar saknar underartikelnummer. Lappar försvinner. Fel artikelnummer avrapporteras.

ma-konsult analyserade och gav förslag till ändringar. Lagret delades upp i platser och märktes. Artiklar fick fasta platser, de som plockas ofta nära varandra.
Ett staket sattes upp runt lagret, en ingång. På insidan en brevlåda, namngiven person tömmer den och avrapporterar dagligen.
Plockunderlag skapades. Ordernr och adressuppgifter i huvudet, artiklar listas med angiven lagerplats. Strukturartiklar med eget artikelnummer angivet. Plockunderlaget lämnas ut, plockas, signeras och lämnas i brevlådan.

Efter 6 månader hade man inte inventerat, saldosäkerheten bedömdes till över 90 %.