Företag har stora problem då lagret är överfullt, närmast kaos råder.
ma-konsult kontrakterades att gå igenom situationen och ge förslag på åtgärder.
Vi analyserade arbetet på lagret och kartlade hur gods kommer hem, placeras i lagret och plockas ut.
Vi gjorde också en ABC-klassning över lagervärde och försäljningsvärde för att konstatera vilka artiklar som är dyra att lagerhålla och vilka som står för stor del av intäkterna. Statistik över artiklar med hänsyn till lagervärde och försäljning upprättads, det visade sig att bortåt 30% av artiklar i lager inte haft någon försäljning senaste året, och att nära 20% inte sålts de senaste 2-3 åren.

Vi gjorde en djupare genomgång av försäljning och inköps arbetssätt. Regler för anskaffning togs fram, samtidigt som krav ställdes på försäljarna att teckna avtal med kunder, med krav på avropsplan eller prognos för att garantera korta leveranstid, mm.

Lagret organiseras om så att artiklar som plockas ofta fick platser för att nå optimal hantering, vidare ska artiklar som ofta levereras tillsammans placeras intill varandra. Personalbehovet på lagret bedömdes kunna minska med 2 personer.