Företag bedriver utbildning till processtekniker.
Utbildningen är på KY nivå. Eleverna har olika bakgrund, några har jobbat innom industrin, några helt annan typ av jobb. Någon kommer direkt från gymnasieskolan. Utbildningen är totalt på 1.5 år varav ett halvår med arbete på något företag (LIA).
Man läser en del olika ämnen för att få en bred utbildning. Fast många möjligen kommer att övervaka processer, är det önskvärt att förstå helheten, med kunden i centrum och hur man arbetar på olika nivåer i ett företag.

ma-konsults ägare Mats Larsson har vid flera tillfällen haft uppdrag att vara lärare vid utbildningen. Det har då handlat om 1 vecka beredning av jobb, göra för/efterkalkyl, processarbete och en del om olika produktions utrustningar. 2 veckor mps, material och produktionsstyrning, planering, en del om IT och effektiviserings arbete. Samt 1 vecka arbetsmätning, om olika metoder av studier och annalyser. Mtm-annalys samt insamling och hantering av produktionsdata.

För utbildningen finns en hel del bilder i powerpoint (som går att sätta ihop för att skräddasy andra utbildningar också. Exempel i pdf format kan ordnas).
Olika grupparbeten har förekommit flitigt. Varje avsnitt har avslutas med ett skriftligt prov.